Sektör Danışmanlığı ?

Sektör Danışmanlığı Nedir ?

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

SEKTÖR DANIŞMANLIĞI

 KTO Karatay Üniversitesi iş ve sanayi dünyası birleştirmek amacı ile kurulmuştur. Kökleri 1251’de kurulan Karatay Medresesi’ne dayanan üniversitemiz ahilik kültürünü günümüz gereksinimleri ile yoğurma ve öğrencilerine sunma yönünde ilerlemektedir. Ahilik kültürünü esas alarak neslinin güçlü misyona sahip mezunlar verebilmeyi hedeflemektedir. Bünyesinde 6 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ve çok sayıda ön lisans, lisans, lisansüstü programı barındıran ve öğrenci mevcudu 7500’e ulaşan üniversitemiz hızlı bir büyüme ve gelişme süreci yaşamaktadır.

Üniversitemiz yatay ve dikey büyüme süreçlerini birlikte gerçekleştirme başarısını göstermekte, kaliteden ödün vermeden büyüme yolunda hızla ilerlemektedir. İlk kurulduğu günden beri her zaman öğrencilerinin yanında olmuştur. 2016 yılı içerisinde de Kariyer ve Gelişim Ofisi kurularak, kalite odaklı büyüme amacına yeni bir oluşum eklemiştir. Bu ofisimiz mezunlarımızı izleme sistemi ile mezuniyet sonrası eğitim ve iş hayatında öğrencilerimizi yalnız bırakmayıp lisansüstü eğitime devam etmelerine destek olmakta ve iş arayanların iş bulmalarını sağlamaktadır. Üniversitemiz bu faaliyetlerinde en büyük gücü 20.000 üyesi ile devasa bir yapı olan Konya Ticaret Odası’ndan almaktadır. Üniversite olarak 4000 öğrencimiz ile beraber 20.000 üyesi bulunan her gün yeni bir proje, yeni bir oluşum ile yenilikçilik esası olan bir eğitim kurumuyuz.

Üniversitemiz “ İş arayan değil, işte aranan mezunlar yetiştirme ” ilkesini benimseyerek Kariyer ve Gelişim Ofisi’mizin takibi ile önemli bir ilki başlatmıştır.

Sektör Danışmanlığı Projesi; birinci sınıfa başlayan her öğrencimize öğrenim görmekte olduğu alan ile alakalı Konya Ticaret Odası üyesi veya Konya’da istihdam eden firmalarımız ile ilişkilendirmekteyiz. Öğrencimiz sektör danışmanı ile beraber önemli çalışmalara adım atmak için hazırlamaktadır. Sektör danışmanı sayesinde bölüm ile alakalı olarak çalışacağı iş piyasasını daha kolay tanıyabilme şansını yakalamaktadır. Mezun olduklarında çalışacakları alanlar için bir uyum sürecine gerek kalmadan sürece hazır olarak mezun olacaktır.

Amaç:

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi mezunları sadece akademik bilgi ile mezun olmayıp, pratik bilgiye de sahip olarak diğer mezunlardan farklı bir kimliğe sahip olacaklardır. Taşıyacakları mezun kimlikleri kendilerinin pratik bilgiye sahip olduğunu yani bir deneyimlerinin olduğunu ortaya koyacaktır. Ve işverenler mezunlarımızın zaten deneyimleri olduğunu ve Sektör Danışmanlığı Projesi kapsamında mezun olduklarını anlayabileceklerdir.

Mezun olduğunda iş kuracağı, çalışacağı sektörle ilgili temel verilere sahip, çalışacağı kurumun taleplerini karşılayabilecek donanımda, çalışacağı kuruma neler katabileceğini bilen, işte aranan mezunlar yetiştirilmesidir.  Öğrencilerimiz Sektör Danışmanları sayesinde zorunlu staj programlarını Sektör Danışmanına ait firmada yapabilecek ve staj kolaylığına sahip olabilecekler.

Öğrenci İçin Önemi:

Yükseköğretim sisteminin teori odaklı öğretme metoduna eklenecek bu sistem sayesinde öğrenciler, derslerde elde ettikleri bilgiyi uygulama alanı bulacak ve aynı zamanda kitaplarda yer almayan ve hayati önem taşıyan bilgiyi sektörde öğrenip sektörel beceri de kazanarak iş dünyasının aradığı niteliğe sahip olup iş bulma sürecinde doğru aday seviyesine yükselebilecek. Öğrencilerimiz akademik bilgilerinin yanında Sektör Danışmanlığı projesi sayesinde bir iş ahlakına sahip mezunlar olacaklar.  

İş Dünyası İçin Önemi:

Sanayi ve ticaret dünyasına yön veren iş adamlarımız sahip oldukları sektörel bilgiyi ve alanlarında uzun yıllar boyunca kazandıkları tecrübeyi, bu konuda öğrenmeye açık ve istekli üniversite öğrencilerine aktararak bir anlamda geleneksel yolla parçası oldukları iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki personeli kendi eliyle eğitebilecekler. Gelecek nesillere kendi deneyimlerini aktarırken kendileri gibi başarılı temsilciler yetiştirmiş olacaklar. Ayrıca ülke olarak ve şehir olarak yaşadığımız kalifiye eleman sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Firmalar işe alacakları kişileri daha önceden tanımış olacaklar ve bir deneme sürecine gerek duymayacaklar. Yetiştirmiş oldukları öğrencilerimize referans olup, işe alma süreçlerini hızlandıracak ve işverene zaman kazandırmış olacaklar.