İşleyiş

İşleyiş ve Çalışma Usulü

Sektör Danışmanından Beklentiler

  • 1) Ayda en az bir kez iş yerinde, üniversitede tahsis edilen mekânlarda veya sektörü kapsayan farklı platformlarda bir araya gelinmesi,

  • 2) Görüşmelerin, üniversitenin Kariyer Merkezi personelinin katkılarıyla ilerleme raporlarına aktarılarak kayıt altına alınması,

  • 3) Grup sekreterlerinin her toplantıyı raporlayarak akademik danışmanına bilgi vermesi,

  • 4) Her görüşme sonrası hazırlanan raporların, Kariyer ve Gelişim Ofisi ile akademik danışmanın bütünleşik halde, yılsonu değerlendirme raporu formatında hazırlanması,

  • 5) Bu faaliyetlerin akademik danışmanın gözetimi ve organizasyonunda gerçekleştirilmesidir.